Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

Obszary praktyki:

1. KREDYTY FRANKOWE I ODNOSZĄCE SIĘ DO INNYCH WALUT

Kancelaria zajmuje się umowami kredytów frankowych, w tym także indeksowanych/denominowanych do innych walut, w szczególności EURO, USD, jena.

W zakresie kredytów frankowych do 80 tys. zł objętych ustawą o kredycie konsumenckim dajemy gwarancję wygranej!
Jeśli masz wątpliwości jaki kredyt posiadasz sprawdź poniższą tabelkę:

KREDYTY INDEKSOWANE KREDYTY DENOMINOWANE
Kwota kredyt Wskazana w PLN, zaś saldo odnoszone jest do CHF Wskazana w CHF
Oprocentowanie Oparte na LIBORZE Oparte na LIBORZE
Banki jakie stosowały dane typy umów mBank

Kredyt Bank (obecnie BZ WBK)

Bank Millenium

Getin Noble Bank (dawniej jako Metrobank, Getin Bank)

EFG Polbank.

Satander

ING Bank Śląski

GE Mone Bank (obecnie Bank BPH)

Nordea (obecnie PKO BP)

Eurobank

Satander Consumer (obecnie BZ WBK)

BZ WBK

PKO BP

Raiffeisen

Swenska Handelsbanken Oddział Polska

Bank BPH (poprzednio także PBK)

Deutshe Bank

BGŻ

Fortis Bank (obecnie BGŻ)

Credit Agricole

Lukas Bank (obecnie Credit Agricole)

 

 

2. UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO

Jest to tak na prawdę dodatkowa opłata za bliżej określone ryzyko banku związane z brakiem tzw. wkładu własnego. Co ciekawe przy kredytach w PLN banki takiego ubezpieczenia nie żądały. Dotyczy to w szczególności umów: MBanku, Millenium, Deutsche Banku, Banku BPH

3. KREDYT DARMOWY GDY KWOTA KREDYTU NIE PRZEKRACZA 80 TYS.

Praktyka pokazuje, iż 100 % umów kredytów frankowych do 80 tys. dotknięta jest tzw. sankcją kredytu darmowego. W tym zakresie kancelaria w razie przyjęcia sprawy daje gwarancję 100 % wygranej.

4. POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE, W TYM W SZCZEGÓŁNOŚCI TOCZĄCE SIĘ NA PODSTAWIE BTE (BANKOWYCH TYTUŁÓW EGZEKUCYJNYCH)

Jesteśmy w stanie w czasie około 1 miesiąca zatrzymać każdą egzekucję dotyczącą umów frankowych.

PYTANIA KLIENTÓW:
1. Zawarłem umowę w 2005 r. – czy moja sprawa jest przedawniona?
Zarzuty (wady prawne) formułowane wobec umów frankowych nie ulegają przedawnieniu. Przedawnieniu mogą ulec jedynie w określonym zakresie rozliczenia związane z tymi zarzutami. Z naszej praktyki wynika, iż nawet umowy z 2005 r. i starsze warto podważyć z punktu widzenia ekonomicznego (wykonujemy przeliczenie na jaką kwotę klient może liczyć). Najstarsze umowy frankowe jakie mamy w obsłudze to PKO BP SA z 2001 r. i PKO SA z 2002 r.
2. Czy nie lepiej prowadzić sprawę w postepowaniu grupowym?
Doświadczenia wiązane z obecnie trwającymi spotami grupowymi (MBank, Millenium) pokazują, iż trwają one dłużej niż sprawy indywidualne.
3. Zlicytowano mi już dom- czy da się wówczas odzyskać jakieś środki?
Jest szansa nie tylko korzystniej zakończyć sprawę, ale i uzyskać odszkodowanie.
4. Czy nie lepiej poczekać na rozwiązania ustawowe?
Jakiekolwiek rozwiązania ustawowe w proponowanych obecnie wersja nie dadzą Państwu takiego efektu ekonomicznego (zmniejszenie salda zadłużenia) jak uzyskanie wyroku sądowego.
5. Spłaciłem kredyt – czy mogę jeszcze cokolwiek ugrać?
Spłata kredytu nie blokuje roszczeń związanych z wadami umów frankowych.
6. Czy w razie wystąpienia z pozwem Bank nie wypowie mi umowy?
Bank nie mam prawa do wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż brak spłaty zgodnie z jej postanowieniami. Nie znamy jakikolwiek przypadku, gdzie bank stosowałby jakiekolwiek reperkusje przeciwko kredytobiorcom. Taka sytuacja byłaby niedopuszczalna i spotkałaby się z ostrą reakcją kancelarii.
7. Jak wygląda strategia procesowa Kancelarii?
W toku sprawy sądowej kancelaria podnosi wszelkie zarzuty prawne jakie można postawić umowom frankowym. Nie ograniczamy się jedynie do abuzywności lub nieważności. Ponieważ prawie każdy tydzień przynosi nowe orzeczenia w sprawach frankowych na bieżąco monitorujemy orzecznictwo sądów i dostosowujemy nasze pozwy do aktualnej linii orzeczniczej. Ponadto z uwagi na posiadane doświadczenie w bankowości podnosimy zarzuty, które nie każdy prawnik zlokalizuje.
8. Posiałem aneks i teraz spłacam w CHF? Czy to mnie dyskwalifikuje?
Podpisany aneks nie tamuje wystąpienia na drogę sądową. Natomiast przed podpisaniem czegokolwiek z bankiem zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.
Nasza Kancelaria nie jest spółką z o.o., a jest prowadzona przez radców prawnych posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Tym samym mają Państwo gwarancję rzetelnego prowadzenia sprawy oraz dorowadzenia jej do sukcesu.